Prijava korupcije u visokoškolskom obrazovanju

NVO Safra i Radio KRŠ u saradnji sa Američkom Ambasadom u Podgorici organizuju ovaj projekat, koji će u svojoj prvoj fazi omogućiti svim građanima da anonimno prijave slučaj korupcije u visokoškolskom obrazovanju u Crnoj Gori za koji znaju ili u kom su i sami učestvovali.

NVO Safra i Radio Krš se obavezuju da će poštovati anonimnost ovih prijava.

U drugoj fazi projekta, na Radiju KRŠ će biti organizovan serijal emisija u kojima će gosti biti relevantne osobe iz vaših prijava, bilo u smislu optuženih, ili nadležnih za rešavanje prijavljenog slučaja.

Ukoliko želite, možete omogućiti našim novinarima i istraživačima da vas kontaktiraju. U tom slučaju možemo dogovoriti najbolji mogući način komunikacije koji bi omogućio vaše dalje izlaganje i razgovor o problemu na takav način da anonimnost i dalje bude sačuvana.

Unesite naziv ustanove, organa ili tijela na koje se prijava odnosi. Npr: Univerzitet Crne Gore
Detaljno izložite vašu prijavu
Ovdje možete priložiti fajlove u obliku fotografija, video zapisa ili dokumenata.
Ukoliko želite, možete nam omogućiti da Vas kontaktiramo vezano za vašu prijavu. Navedite kako želite biti kontaktirani: (email, tel, ...)